Όροι χρήσης για το Elegance Blossom

Μάθετε Τον Αριθμό Του Αγγέλου Σας

Με την πρόσβαση στον ιστότοπο στο Elegance Blossom , που βρίσκεται στη διεύθυνση kozel-bier.at, συμφωνείτε να δεσμεύεστε από αυτούς τους Όρους Χρήσης, όλους τους ισχύοντες νόμους και κανονισμούς και συμφωνείτε ότι είστε υπεύθυνοι για τη συμμόρφωση με τυχόν ισχύοντες τοπικούς νόμους.

Τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας

Όλο το περιεχόμενο σε αυτόν τον ιστότοπο, συμπεριλαμβανομένων, μεταξύ άλλων, κειμένου, εικόνων, λογότυπων και ψηφιακών λήψεων αποτελεί ιδιοκτησία της Elegance Blossom και προστατεύεται από τους διεθνείς νόμους περί πνευματικών δικαιωμάτων.

Συμπεριφορά χρήστη

Οι χρήστες αναμένεται να χρησιμοποιούν τον ιστότοπο με υπευθυνότητα και να σέβονται τα δικαιώματα και την αξιοπρέπεια των άλλων. Οι χρήστες συμφωνούν να μην χρησιμοποιούν τον ιστότοπο για παράνομους σκοπούς και να συμμορφώνονται με όλους τους σχετικούς νόμους και κανονισμούς κατά τη χρήση του ιστότοπου.

Αποποίηση ευθυνών

Τα υλικά στον ιστότοπο Elegance Blossom παρέχονται «ως έχουν». Δεν παρέχουμε καμία εγγύηση, ρητή ή σιωπηρή, και με το παρόν αποποιούμαστε και ακυρώνουμε όλες τις άλλες εγγυήσεις, συμπεριλαμβανομένων, χωρίς περιορισμό, σιωπηρών εγγυήσεων ή όρων εμπορευσιμότητας, καταλληλότητας για συγκεκριμένο σκοπό ή μη παραβίασης πνευματικής ιδιοκτησίας ή άλλης παραβίασης δικαιωμάτων.

Περιορισμοί

Σε καμία περίπτωση η Elegance Blossom ή οι προμηθευτές της δεν ευθύνονται για ζημίες (συμπεριλαμβανομένων, χωρίς περιορισμό, ζημιών για απώλεια δεδομένων ή κέρδους ή λόγω διακοπής της επιχείρησης) που προκύπτουν από τη χρήση ή την αδυναμία χρήσης των υλικών στο Elegance Blossom δικτυακός τόπος.

Τροπολογίες

Η Elegance Blossom διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιήσει αυτούς τους Όρους Χρήσης ανά πάσα στιγμή χωρίς προειδοποίηση. Χρησιμοποιώντας αυτόν τον ιστότοπο, συμφωνείτε ότι δεσμεύεστε από την τρέχουσα έκδοση αυτών των Όρων Χρήσης.

Επικοινωνήστε μαζί μας

Εάν έχετε απορίες σχετικά με κάποιον από τους όρους μας, επικοινωνήστε μαζί μας.